முதலாவது தோழமை தின நிகழ்வுகள் யாழ்ப்பாணம் றிம்மர் மண்டபத்தில் ஆரம்பமாகி நடைபெறுகிறது.–பத்மநாபா தோழமைக் கழகம் பத்மநாபா தோழமை தினம் நேரலை https://www.youtube.com/watch?v=oTs1DbsO3yI&layout=tablet&client=mv-google&app=desktop நாபா நிணைவு முதலாவது தோழமை தின நிகழ்வுகள் யாழ்ப்பாணம் றிம்மர் மண்டபத்தில் ஆரம்பமாகி நடைபெறுகிறது. ... Read More