18423047_1352523538172729_8900333785112155870_oதோழர் ஜெயக்கொடி- சோமு மறைவு  தமிழ் தேசிய விடுதலைபோராட்டத்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவர்.ஈழவிடுதலை இயக்கத்தின் ஊடாகவும் பின்னர் ஈபிஆர் எல் எஃப் பிலும் தனது அரசியல் சமூக வாழ்வை தொடர்ந்தவர் . ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இணைந்து பணியாற்ற முடிந்தது.
வெலிகடை சிறைப்படுகொலை அனுபவங்கள் ஒரு செறிவான சிறு கை நூலாக சொல்லோவியமாக 1980 களின் நடுப்பகுதியில் ஆக்கியிருந்தார்.
ஈழமக்கள் செய்தி தொடர்பகத்தால் அது வெளியிடப்பட்டது. அந்நாட்களில் அது பரவலாக பேசப்பட்டது
மறைந்த தோழர் சோமுவின் மனைவியார் தோழர் சுமதி பிள்ளைகள் தோழர்களுடன் துயர் பகிர்கிறோம்!!!