பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எப் இன் பாரம்பரியத்தில் உதித்த
தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி
மக்களின் முகங்களை முன் நிறுத்துவோம்!
எதிர் வரும் உள்ளூராட்சி தேர்தலில் சுடரும் மெழுகு திரிச்சின்னத்தில் மட்டு நகர் மாநகர -மட்டு மண் முனை மேற்கு பிரதேச சபை- திருமலை நகர சபை -திருமலை பட்டினமும் சூழலும் பிரதேச சபை- சாவகச்சேரி நகர சபை- சாவகச்சேரி பிரதேச சபை- – ஆகிய 6 இடங்களில் தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி போட்டியிடுகிறது.
• ஒளி படைத்த கண்களும் உறுதி உள்ள நெஞ்சும் கொண்ட யுவதிகளும் இளைஞர்களும் வெற்றி பெற வேண்டும்!
• சுத்தமான ஊர்கள! தூய குடிநீர்!! நோயற்ற வாழ்வு!!!
• மக்கள் சினேகிதமான நிர்வாகம்! வன்முறையிலிருந்து விடுதலை!!
• பெண் ஆண்- பால் நிலை சமத்துவம்! சமூக ஒற்றுமை!! பாதுகாப்பான வாழ்வு!!!
• கூட்டுறவுத்துறை மீள் எழுச்சி!
• நலிவுற்ற சன சமூக நிலையங்களின், மாதர்சங்கங்களின் புத்துயிர்ப்பு!!
• ரம்மியமான சூழலில் தரமான சிறார்கல்வி!
• பெண்கள் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களின் சமூக பாதுகாப்பு!!
• உள்ளக வீதிகள் நிர்மாணம் சமூக நீதி மறுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழிடங்களில் இருந்து தொடங்குவது!
• சமூக வலி அறியும் ,வலி சுமக்கும் சாமனியர்களின் பிள்ளைகளிடம் அதிகாரம்.
• லீசிங் கம்பனிகளின் பேரிலான அடாவடிதனங்கள் -சுரண்டலில் இருந்து கிராமங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும்! மாதர் கவுரவம் பாதுகாப்பு!!
கடந்த உள்ளூராட்சி சபைகளில் சுனாமி வேக சூறையாடலில் ஈடுபட்ட திருட்டு கும்பல் வேண்டாம்!
தமிழர்களின் அரசியல் பொருளாதாச சமூக வாழ்வை பிரக்ஞையுடன்- தூர நோக்குடன் -சாதுரியமாக கடந்த அனுபவ பாடங்களுடன் உறுதிப்படுத்துவோர் வேண்டும்!!
“மனதினில் ஒளி உண்டானால் வாக்கினில் ஒளி உண்டாம்”
பத்மநாபா ஈபிஆர்எல்எப் இன் பாரம்பரியத்தில் உதித்த
தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி