• இது வடக்கு கிழக்கு அரசியல் வரலாற்றில் EPRLF இன் பங்கு பற்றிய குறிப்புக்களை பதிவிடுவதற்க்கான பக்கமாகும்…இந்த பக்கத்திற்கான தொகுப்பு வேலைகள் விரைவில் ஆரம்பிக்க எண்ணியுள்ளோம்.

உங்கள் கருத்துக்களை, ஆலோசனைகளை எங்களுக்கு அறியத்தாருங்கள். விரைவில் முழுமையான ஒரு வடிவமைப்பை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே எமது விருப்பமாகும்…எங்கே உங்கள் ஆலோசனைகளை ஈமெயில்  இனூடாக எம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.