மின்னஞ்சல் :                 pathmanabha_eprlf@yahoo.com,  eprlf_sl@yahoo.com ,                                                            eprlfp@gmail.com

 

திருகோணமலை:

பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி 
159  கடல்முக வீதி
திருகோணமலை.
 

 மட்டக்களப்பு:

EPRLF அலுவலகம்
29 A வாவிக்கரை வீதி
மட்டக்கிளப்பு
 

யாழ்ப்பாணம்:

 
பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி 
 294 கண்டி வீதி
புங்கங்குளம் சந்தி
யாழ்ப்பாணம்
 

 தொலைபேசி: 0094 21 222 2022

ஐக்கிய இராச்சியம் UK

 
EPIC
PO Box 431
Sutton SM1 9LE
UK
 
 
Chennai – India 
 
 
P.O Box number  7183
Arumpakkam
Chennai – 106
India
 
France:
 
 EPIC
95144  Garges Les ,
Gonnesse  Cedex
France
 
 
Switzerland:
 
P-Fach No: 506
 Bern – 17
Switzerland

  Canada:
 

Germany: